سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

موسسه/دانشگاه: جهاد دانشگاهی

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

80%

مهارت گفتاری

60%

مهارت شنیداری

60%

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

برندسازی حقوقدانان

موسسه: حقوقی پاو

تماس با من